Federasyonlarımız

1- Uluslararası Akademisyenler Federasyonu

2- Tüm Hukuklar Federasyonu

3- Dünya Eğitim Araştırma ve Geliştirme Federasyonu

4- Dünya Kalite Federasyonu

5- Alpagu Kültür Ve Sporları Federasyonu

6- Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyonu

7- Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu

 

ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM FEDERASYONU (UBEF)

Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyonu (UBEF), Türkiye ve dünyadaki eğitim anlayışını değiştirmek ve gelişimine katkı sağlamak için kurulmuştur.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, ulusal, ekonomik, sosyal, kültürel gelişimini sağlamak ve onların potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, sanayici  ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak, onların toplumda öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, kalite, mesleki eğitimler, kişisel gelişim, bilimsel araştırma, akademik eğitimler ile ilgili olarak halka ve dernek üyelerine  yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

TÜM HUKUKÇULAR FEDERASYONU (THFED)

Federasyonumuz meslek etik değerleri ışığında profesyonel çalışma tarzını benimsemiş, bilinçli, yeniliklere çabuk uyum sağlayan, meslek dayanışmasının önemini algılamış genç avukatlardan güç alarak, Türkiye’de ve uluslararası hukuk dünyasında saygın, tanınmış, nüfuzlu, etkin, topluma önemli katkılar sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DÜNYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FEDERASYONU

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları ve uluslararası hukuk yasaları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasında koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere, ülkemizin eğitim öğretim analında ilerlemesine, sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan kalkınmasına, Milli Eğitim politikaların oluşmasına katkıda bulunur.

ULUSLARARASI AKADEMİSYENLER FEDERASYONU

UAF; başta ülkemiz olmak üzere bölgelerimiz ve dünya ile ilgili konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve stratejiler geliştirmeki bunları kamuoyu ve ilgili kurum yada kuruluşlarla paylaşmak, toplumu bilinçlendirmek ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek amacıyla tüm yurdumuzu kapsayacak şekilde gönüllü akademisyenler tarafından kurulmuştur.

Federasyonumuz toplumu etkileyebilecek her konuda söyleyecek bir sözü ve çözüm önerisi olduğunu ortaya koyabilecek ulusal ve uluslararası düzeyde vizyonu olan çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

ULUSLARARASI SİBER GÜVENLİK FEDERASYONU

Evrensel, insan haklarına saygılı, ulusal çıkarlar doğrultusunda kalite ve güvenirliğe odaklı milli projeler geliştirmek. Kamu ve özel sektör bilişimcilerinin birbirileriyle olan ilişkilerini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak ve tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kritik altyapılarına karşı gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi muhtemel faaliyetlere karşı standart oluşturmak. Ulusal ve uluslararası alanda siber güvenlik ile ilgili proaktif davranışlar geliştirerek lider sivil toplum kuruluşu olmak.