Enstitülerimiz

KOÇLUK ENSTİTÜSÜ

Profesyonel koçluk, kişilerin ve organizasyonların performanslarını arttırarak pozitif sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar. Profesyonel koçluk alan kişiler, yaşamlarında ileri gidebilmek için daha sağlıklı ve daha net hedefler belirler, istedikleri şeylerle ilgili eylemlerinde daha aktif olup daha doğru ve yerinde kararlar verirler. Potansiyellerini ortaya çıkararak var olan güçlü yönlerini daha etkili bir şekilde kullanabilirler.

Koçluk Enstitüsü, profesyonel koçluğu uluslararası arenada akademik bir alana taşıyıp legalleştirmek amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz, koçlukla ilgili nitelikli araştırmalar yapmak suretiyle bu alandaki gelişmeleri takip ederek tüm profesyonellere, kurumlara ve bireylere yönelik olarak ülkemizde verilen koçluk hizmetinin kalitesini en üst seviyeye yükseltme vizyonunu taşımaktadır. Bu vizyona ulaşmak için uluslararası koçluk sertifika programlarını yürütmek, yenilikçi ve fark yaratan koçluk eğitimleriyle yeni koç adaylarını yetiştirmek, Koçluk Enstitüsü’nün en güçlü dayanaklarından biridir.

ULUSLARARASI NLP & KOÇLUK ENSTİTÜSÜ

Profesyonel koçluk, kişilerin ve organizasyonların performanslarını arttırarak pozitif sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışırlar. Profesyonel koçluk alan kişiler, yaşamlarında ileri gidebilmek için daha sağlıklı ve daha net hedefler belirler, istedikleri şeylerle ilgili eylemlerinde daha aktif olup daha doğru ve yerinde kararlar verirler. Potansiyellerini ortaya çıkararak var olan güçlü yönlerini daha etkili bir şekilde kullanabilirler.

Koçluk Enstitüsü, profesyonel koçluğu uluslararası arenada akademik bir alana taşıyıp legalleştirmek amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz, koçlukla ilgili nitelikli araştırmalar yapmak suretiyle bu alandaki gelişmeleri takip ederek tüm profesyonellere, kurumlara ve bireylere yönelik olarak ülkemizde verilen koçluk hizmetinin kalitesini en üst seviyeye yükseltme vizyonunu taşımaktadır. Bu vizyona ulaşmak için uluslararası koçluk sertifika programlarını yürütmek, yenilikçi ve fark yaratan koçluk eğitimleriyle yeni koç adaylarını yetiştirmek, Koçluk Enstitüsü’nün en güçlü dayanaklarından biridir.

HİPNOZ ENSTİTÜSÜ

Hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Hipnoz, değiştirmek isteyip de başarısız olduğunuz ya da yeterince başarılı olamadığınız her türlü davranış değişikliklerinde kullanılabilir. Bu bağlamda birçok kişi, birçok alanda hipnozla yardım alıp hayat kalitesini yükseltebilir.

Hipnoz Enstitüsü, Hipnoz tekniklerini uluslararası arenada akademik bir alana taşımak amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz, hipnoz ilgili nitelikli araştırmalar yapmak suretiyle bu alandaki gelişmeleri takip ederek tüm profesyonellere yönelik olarak ülkemizde verilen hipnoz hizmetinin kalitesini en üst seviyeye yükseltme vizyonunu taşımaktadır. Bu vizyona ulaşmak için, uluslararası hipnoz sertifika programlarını yürütmek, yenilikçi ve fark yaratan hipnoz eğitimleri aracılığı ile yeni hipnoz uzmanı adaylarını yetiştirmek, Hipnoz Enstitüsü’nün en güçlü dayanaklarından biridir.