Derneklerimiz

SÜREKLİ EĞİTİM VE KALİTE DERNEĞİ (SÜREKDER)

Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği, “kurumsal ve bireysel eğitime destek” sloganıyla harekete başlayan ve üniversitelerde katılımı tamamen ücretsiz eğitimler veren ilk ve tek kurumdur. Öğrencilerin sınava duygusal ve zihinsel hazırlık, yetişkinlere özel ve iş yaşamlarına uyum/hazırlık süreçlerinde yanlarında olan kurumumuz; kurumsal eğitimler, grup eğitimleri ve bireysel danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tüm Türkiye’de “önce insan memnuniyeti” diyerek yola çıkan insan odaklı sistemimiz, kuruluşundan bu yana kaliteden ödün vermeden büyüyerek yoluna devam eden lider bir kurumdur.

PSİKOLOJİ VE TASAVVUF DERNEĞİ (PİTADER)

Dernek, kültürel, sosyal, yerel ve ahlaki değerlerimizi tasavvuf ve bilimsel ilkelerle bütünleştirerek ruh sağlığı ile ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı, ruh sağlığını korumayı, güçlendirmeyi, iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İslam Dini ve Tasavvufu araştırmak, öğretmek ve doğru anlaşılması için çalışmak,  toplumsal ahlak ve huzuru sağlamak ve bu konuda çalışan kanunsuz olmayan Kurum ve Kuruluşlara, Sivil Toplum örgütlerine yardım etmek amacı ile kurulmuştur.

Bu maksatla tasavvufun ve psikolojinin günümüzde toplumlara etkisini tespit etmek ve tasavvuf yolunun düşünce ve uygulamalarının insanlar ve toplumlar arasında her türlü iletişim araçlarını kullanarak yaygınlaşmasını sağlamak, inanç ve genel ahlak kuralları içinde kişilerin ve toplumların gelişmesine yardımcı olmak (psikoloji, soysal hizmet uzmanlığı, rehberlik ve ,özel eğitim, vb ilgili bilimler) hizmet veren uzman ve öğrenciler başta olmak üzere ruh sağlığı hizmeti alan, alması gereken kişi veya kurumlara yönelik her türlü faaliyeti yapmak üzere kurulmuştur.

ULUSLARARASI PSİKOLOGLAR VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (UPDER)

Derneğimiz toplumumuzun daha sağlıklı bireylerden oluşması ve psikoloji terim ve kavramlarına daha fazla halim olması, orta ve yüksekokul öğrencilerinin derslerine faydalı olmak psikoloji bilimini halkımıza sevdirerek “psikolog ve psikiyatrist” bilinci aşılamak, kişilerin uzmanlara danışma bilinci şevk etmek, artırmak ve bu uzmanlardan daha fazla yararlamalarını teşvik etmek amacıyla oluşmuştur.

MESLEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MESAD)

Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla kişilere istihdam sağlamak, ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması kalite bilincinin yerleştirilmesi ve özendirilmesi, Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Kalite Yönetim sistemleri, Mesleki eğitimler ile kişi, kurum ve kuruluşların gelişim aşamalarını yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirmek.